Jaktlyckan

Bara jakt

Hur nära hus får man jaga?

Har du någon gång varit på jakt och följt efter hund, för att plötsligt hamna nära en tomtgräns?

I vissa fall händer det att man smugit länge på ett rådjur för att till slut få en skottchans. Och då befinna sig 50 meter från ett hus.

Vad gör man då? Får man skjuta djur på sin egen mark även om det kommer smälla rejält även för den som bor i huset bredvid?

Det händer lite nu och då att jägare stöter ihop med bebyggelsen. Ju längre söderut i landet desto oftare.

Många jägare känner sig ofta osäkra i frågan och vill veta vad som verkligen gäller.

Jag måste erkänna att jag själv inte hade 100% koll i början heller. Och det är ingen härlig känsla att inte veta.

Vi reder ut vad som gäller så att du kan känna dig trygg på jakten.

Vad säger lagen?

Jakt ska genomföras så att varken människor eller egendom utsätts för fara

Svensk jaktlag är bra. Den är tydlig och rak samtidigt som den lämnar mycket frihet för jägaren i form av egen tolkning.

Så använd sunt förnuft.

Idag har vi inga regler som anger avstånd ifrån tomter eller bebyggelse. Så om du hamnar i en situation där du har en gård i anslutning till där du jagar just för stunden, borde du ta en extra funderare om det finns någon möjlighet att du utsätter människa eller egendom för fara.

Du får göra en bedömning i varje fall.

Finns det minsta risk för att en kula ger sig iväg, med eller utan rikoschett, mot tomten så är det ett dåligt läge.

Om man sätter det på sin spets så kan du personligen vara helt övertygad om att det är ett säker läge eller kulfång. För att kulan sedan på någon “magiskt” vis letade sig fram till en tomt med säg bil, husdjur eller människa. Då kan polisen peka på lagen som säger: “att jägare ska visa hänsyn för att ej utsätta människa eller hus för fara”. Vilket jägaren i det här fallet bevisligen inte gjorde.

Får man jaga i tätbebyggt område?

Generellt sett så är det förbjudet att jaga i tätbebyggt området. Och det är även förbjudet att jaga inom detaljplanerat området. Däremot så kan kommunen utse kommunala skyddsjägare vid behov. Dessa har tillstånd att använda skjutvapen i detaljplanerat område. Polisen utfärdar skottlossningstillstånd för kommunens skyddsjägare.

Hur nära gård får man jaga?

I norra Sverige är gårdarna färre och glesare. Oftast är det inget problem med att det ligger hus eller gårdar nära inpå jaktmarken.
Längre söderut blir jaktmarkerna mindre och ligger närmare inpå bebyggelse i form av bostadshus.

Det finns ingen direkt lag som säger något om ett visst antal meter. Däremot ska du självklart alltid följa normala jaktregler så som kulfång och allmänt sunt förnuft.

För allas trivsel så är det bästa att prata med grannar innan du eller ni påbörjar jakten. De flesta gräl som uppstår kan härledas till dålig kommunikation.

Hur nära tomt får man sätta upp jakttorn?

Så länge jakttornet är på din eller er jaktmark så får den vara så nära en tomtgräns som du vill. Men jag rekommenderar att visa hänsyn och prata med de boende i fråga.

Placering av jakttorn

Att planera jakten är spännande och roligt. Och ofta fyllt av förväntan. En del i planeringen kan vara att placera ut pass och eller jakttorn.

I första hand vill man ju placera jakttornet med jakten i åtanke. Så att man får så bra skottlägen som möjligt och största möjliga chans till att fälla det viltet som jagas.

Skulle det plötsligt dyka upp ett jakttorn i närheten någons tomt kan personen bli rädd och arg. Men om du har varit där i förväg och förklarat att ni bara skjuter bort från deras hus kanske det aldrig blir några problem.

Källor:

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1938274om-ratt-till-jakt_sfs-1938-274

https://www.lansstyrelsen.se/download/18.42c2c9ca162f6e008c85799/1526069136470/Rapport2016-13-Vagledning-for-kommunal-viltf%C3%B6rvaltning.pdf

https://www.vildmarksliv.nu/jakt-i-sverige/

« »

© 2024 Jaktlyckan. Tema av Anders Norén.